Headhunterblog initiated by HUNTaHEAD ("Headhunters who look and Hunt aHead") is, in first instance, created for the Dutch Headhunting market only. The aim of this blog is to make the Dutch Headhunting market more transparant regarding quality and service. For more info check www.huntahead.nl or www.huntahead.eu

Thursday, November 23, 2006

Hoe belangrijk is intuïtie voor u?

Eerst even een korte intro om onze vraag te verduidelijken. Zie hiervoor ook onze HUNTaHEAD website.
"
Meten is weten.........of toch niet?
Onderzoek van PR bureau Burson-Marsteller onder CEO's geeft aan dat 62% van hen intuïtie noemt als belangrijkste beïnvloeder op het bedrijfsbeleid. Financiële cijfers en concurrentieanalyses scoren slechts respectievelijk 44 % en 41 %. Wel hebben de CEO's meer behoefte aan inzicht in de impact van onvoorziene gebeurtenissen op hun bedrijf bij de herbeoordeling van hun strategieën en herschikking van middelen. Kennelijk is het meten niet veilig of goed genoeg en blijft intuïtie over wellicht. Overigens geeft 62% van de CEO's wel aan het moreel als uiterst belangrijk te zien bij bedrijfsbesluiten en besteden ze o.a. hierdoor 42% van hun tijd aan direct contact met hun medewerkers. "

Waar wij nu benieuwd naar zijn is in hoeverre intuïtie uw dagelijkse beslissingen bepaalt en uiteraard wat hier het gevolg van is of is geweest. Zowel uiteraard de positieve als negatief uitgepakte gevolgen. Het onderzoek van Burson-Marsteller is goed maar laat zich niet uit over de gevolgen. Deze vraag lijkt ons nu juist heel relevant vandaar dat wij hem even stellen.
Volg uw intuïtie en doe mee aan onze vraag.

2 Comments:

Blogger Brenda Kloosterman said...

Tien voor Taal?
wat is er niet juist in de volgende zin:

Waar wij nu benieuwd naar zijn in hoeverre intuïtie uw dagelijkse beslissingen bepaald en uiteraard wat hier de gevolgen van zijn of zijn geweest.

6:23 AM

 
Blogger headhunterblog said...

Nooit een tien voor taal gehad.
Intuïtie is enkelvoud dus zijn moet is zijn. Is inmiddels gewijzigd, thx for comment.

5:34 AM

 

Post a Comment

<< Home